Zavřít

Aktuální výzvy Music Moves Europe

Music Moves Europe (MME) zastřešuje pro Evropskou komisi iniciativy a akce podporující evropský hudební sektor. V současné době se mimo jiné připravuje na cílenější podporu hudby po roce 2020 přípravnou akcí Boosting European music diversity and talent. V souvislosti s tím vypsala evropská komise dvojici výzev, které mají uzávěrky v srpnu a září.

Pilotní výzvy Music Moves Europe:

MUSIC MOVES EUROPE – VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MLADÉ HUDEBNÍ PROFESIONÁLY

Cílem této výzvy je identifikovat a podpořit až 10 pilotních školících programů pro mladé profesionály působící v hudebním sektoru. Programy budou inovativní a udržitelné a budou přispívat k odolnosti a profesionalizaci odvětví.

Uzávěrka je 27. srpna 2018 13:00 SEČ.

Více zde.

MUSIC MOVES EUROPE – ONLINE A OFFLINE DISTRIBUCE

Tato výzva cílí na identifikaci a podporu až deseti online nebo offline distribučních projektů, iniciativ a startupů, které podpoří různorodost a zvýší přístup k hudbě a její rozmanitosti. Projekty budou řešit stávající bariéry bránící propagaci a zviditelnění hudebního repertoáru přes národní hranice v rámci Evropy.

Uzávěrka je 10. září 2018 13:00 SEČ.

Více zde.