Zavřít

Apel na zvýšení rozpočtu budoucího programu Kreativní Evropa

Dne 14. listopadu Evropský parlament předložil návrh na zvýšení rozpočtu budoucího programu Kreativní Evropa pro léta 2021–2027 na výši 2,8 miliard eur, což je dvakrát více než aktuální rozpočet Kreativní Evropy. Členské státy budou ve dnech 13. a 14. prosince 2018 o návrhu debatovat a rozhodnout, zda se navýšení stane realitou.

V návrhu Evropského parlamentu na zvýšení rozpočtu se uvádí: „Kreativní Evropa je jedinečný nástroj podporující vizi Evropy, jenž vyzdvihuje kulturní diverzitu mezi Evropany a buduje mosty mezi komunitami. Kreativní Evropa má zásadní roli v přispění kultury k budoucnosti Evropy. Kultura má sílu stavět mosty mezi Evropany. Silnější vazby mezi svými lidmi činí Evropu silnější.“

Věříme, že tuto roli Kreativní Evropa skutečně plní a že dosah programu na kulturní život občanů i na rozvoj oblastí kultury a umění, v nichž je podpora uplatňována, je značný.

V roce 2018 projekty podpořené programem Kreativní Evropa shlédlo či navštívilo – jen v České republice – více než jeden milion diváků. Současný rozpočet programu však k financování všech kvalitních projektů, které o podporu žádají, zdaleka nedostačuje. To dokládá i vysoká absorpční kapacita programu, kdy je 100 % přidělených prostředků vyčerpáno, ale podíl podpořených projektů se pohybuje pouze kolem 20 %. Další podpořené projekty by přitom mohly přispívat k většímu rozvoji kultury i k různorodosti kulturní nabídky.

Navýšení rozpočtu, jak ho předkládá Evropský parlament, by mohl výše uvedené problémy řešit a potenciál, který předkládané projekty představují, by mohl být mnohem lépe využit.

Proto se připojujeme k sítím Culture Action Europe nebo IETM a apelujeme na zástupce vlády, aby rozpočet, jak jej předkládá Evropský parlament, podpořili.

Kancelář Kreativní Evropa

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks