Zavřít

Byla vyhlášena pilotní výzva Makers´ mobility

Evropská komise vyhlásila pilotní výzvu Makers mobility.

Hlavním cílem této pilotní výzvy je definovat a otestovat přístupy a činnosti podporující mobilitu a výměnu zkušeností mezi kulturním a kreativním sektorem, uměleckými centry a formálními i neformálními výukovými systémy, a to mezisektorovým způsobem. Tato výzva je zamýšlena jako první krok k vytvoření Evropského rámce zaměřeného na posílení tvůrčí mobility a sdílení osvědčených postupů.

V rámci výzvy bude alokován grant v maximální výši 350 000 euro, a to jedinému projektu.

Uzávěrka výzvy je 12. 8. 2019.

Více informací o výzvě, včetně souvisejících dokumentů, můžete nalézt zde.