Zavřít

Byla vyhlášena výzva Music Moves Europe na podporu malých hudebních klubů

Evropská komise vyhlásila novou pilotní výzvu „Music moves Europe – co-operation of small music venues“.

Cílem výzvy je podpora udržitelné distribuce živé hudby prostřednictvím spolupráce malých a středně velkých hudebních klubů, tvorba inovativních modelů spolupráce a zlepšení konkurenceschopnosti hudebních klubů na současném rychle se měnícím trhu.

Uzávěrka výzvy je 16. 12. 2019.

Více informací o výzvě můžete nalézt zde.