Zavřít

Byla vyhlášena výzva „Platform(s) for cultural content innovation“

Evropská komise vyhlásila novou pilotní výzvu „Platform(s) for cultural content innovation“.

Cílem výzvy je působit na evropský kulturní a kreativní průmysl tak, aby si osvojil nejnovější inovace, využíval moderní technologie a i v digitální éře si udržel postavení průkopníka v odvětví.

Očekávaným výsledkem výzvy je vytvoření nové kulturní platformy, která podpoří spolupráci mezi různými subjekty kulturního a kreativního průmyslu, využívání nových služeb, technologií a obchodních modelů a spolupráci s různými odvětvími technologického průmyslu.

Finanční podporu v rámci této výzvy mohou získat až 3 projekty.

Uzávěrka výzvy je 20. 9. 2019.

Více informací o výzvě najdete zde.