Zavřít

Byla vytvořena Evropská agenda pro hudbu – The European Argenda for Music

V březnu tohoto roku byla slavnostně vyhlášena The European Argenda for Music, která má za cíl propojit různorodé hlasy z oblasti hudby a vytvořit tak trvalý dialog mezi tvůrci legislativy a kulturní polotiky v dané oblasti a zúčastněnými stranami.

Cílem dokumentu je, aby tento sektor předkládal své vlastní priority, které zlepší situaci v oblasti hudby v Evropě: Jak chceme, aby toto odvětví vypadalo v období dalíšch 10 – 15 let?

Evropská komise si přála větší spolupráci mezi kulturními disciplínami, nicméně je důležité, aby potřeby jednotlivých oblastí byly zdůrazněny – to může být v hudbě pokryto právě touto agendou. Program agenty je podrobný dokument, který mohou Evropská unie nebo jednotlivé státy využít v případě budoucího rozhodování o hudbě.

The European Music sector (EMC) a partneři v tomto projektu jsou hlasem hudby v Evropě. Díky zveřejnění UNESCO Deklarace Hangzou kultura, a tedy celý kulturní sektor zaujímá významnější postavení v politikách na mezinárodní úrovni. Proto je důležité, aby byl hudební sektor v případě potřeby připraven reagovat na mezinárodní otázky.

Na formulaci agendy se podílela Česká hudební rada.

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Zpráva z konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks