Zavřít

Byla vytvořena Evropská agenda pro hudbu – The European Argenda for Music

V březnu tohoto roku byla slavnostně vyhlášena The European Agenda for Music, která má za cíl propojit různorodé hlasy z oblasti hudby a vytvořit tak trvalý dialog mezi tvůrci legislativy a kulturní politiky v dané oblasti a zúčastněnými stranami.

Cílem dokumentu je, aby tento sektor předkládal své vlastní priority, které zlepší situaci v oblasti hudby v Evropě: Jak chceme, aby toto odvětví vypadalo v období dalších 10-15 let?

Evropská komise si přála větší spolupráci mezi kulturními disciplínami, nicméně je důležité, aby potřeby jednotlivých oblastí byly zdůrazněny – to může být v hudbě pokryto právě touto agendou. Program agenty je podrobný dokument, který mohou Evropská unie nebo jednotlivé státy využít v případě budoucího rozhodování o hudbě.

The European Music sector (EMC) a partneři v tomto projektu jsou hlasem hudby v Evropě. Díky zveřejnění UNESCO Deklarace Hangzou kultura, a tedy celý kulturní sektor zaujímá významnější postavení v politikách na mezinárodní úrovni. Proto je důležité, aby byl hudební sektor v případě potřeby připraven reagovat na mezinárodní otázky.

Na formulaci agendy se podílela Česká hudební rada.

Odkazy