Zavřít

Čtyři nové výzvy z fondů EHP a Norska

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Institutem umění – Divadelním ústavem, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo v uplynulých dnech čtyři otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant. 

Granty slouží k financování projektů se zaměřením na:

  • současné umění (uzávěrka 16. 3. 2020)
  • uměleckou a kulturní kritiku (uzávěrka 16. 3. 2020)
  • posilování zájmů oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (uzávěrka 16. 3. 2020)
  • revitalizaci nemovitého a movitého kulturního dědictví (uzávěrka 31. 3. 2020)

Výzvy se netýkají financování z programů EU, jedná se ale o dobrou příležitost, jak spolupracovat s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Celé znění a více informací o aktuálních a plánovaných výzvách Fondů EHP a Norska najdete zde.