EAVE PUENTES – Europe / Latin America Co-Production Workshop

Vzdělávací program EAVE zaměřený na vývoj projektů v evropsko-latinskoamerické koprodukci (vývoj scénáře, finanční, koprodukční, marketingové a distribuční strategie). Je určen pro producenty z Evropy a Latinské Ameriky (10 účastníků) a další evropské profesionály se zájmem spolupracovat s Latinskou Amerikou nebo producenty bez projektu (4-5 účastníků).

Skládá se ze dvou workshopů:

Workshop 1: 21. 6 – 4. 7. 2021, Merano, jižní Tyrolsko (Itálie)

Workshop 2: listopad/prosinec 2021, Uruguay + účast na Ventana Sur (Buenos Aires, prosinec 2021)