Kids Kino Industry

Koprodukční fórum zaměřené na audiovizuální obsah pro děti. Je možné přihlásit celovečerní filmy nebo seriály pro děti v různých žánrech (hrané, dokumentární, animované, transmediální) ve 3 kategoriích:

-projekty ve vývoji
-work in progress
-market presentation (projekty ve výrobě nebo v postprodukci, hledající sales agenta, distributory a festivaly)

Kontakt: Katarzyna Janiak ()