Nordisk Panorama Forum

Nordisk Panorama Forum for Co-financing of Documentaries

Koprodukční fórum pro nezávislé dokumentární projekty, kde hlavní koproducent pochází ze skandinávské nebo pobaltské země. Skládá se z veřejných prezentací a individuálních schůzek se zástupci TV stanic, fondů a filmových institutů.