Zavřít

Dvě nové mezioborové výzvy

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vyhlásila dvě nové výzvy v rámci mezioborové části programu Kreativní Evropa. 

Creative Innovation Lab je určena pro vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích. Jejím cílem je zvýšit konkurenceschopnost, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. Uzávěrka výzvy je 5. října 2021.

NEWS Journalism Partnerships nabízí podporu pro projekty spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti médií. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. Uzávěrka výzvy je 26. srpna 2021.