Zavřít

Evropská komise hledá organizátora Ceny Evropského kulturního dědictví

Účelem výzvy  EAC/S48/2017 Organisation and implementation of the annual European Heritage Awards (2019-2021) k předkládání návrhů je vybrat organizaci / konsorcium, které bude schopno uspořádat Cenu Evropského kulturního dědictví v letech 2019 – 2021.

Organizace zahrnuje přípravy v roce 2018, organizaci výběru vítězů, slavnostní vyhlášení a propagaci.

Uzávěrka: 17/8/2018 13:00 SEČ

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Zpráva z konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks