Zavřít

Evropská komise přidala 9 míst na seznam nesoucí ozačení „Evropské dědictví“

Evropská komise dne 1. března 2018 rozhodla, že do seznamu nesoucí označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label) přidá devět míst oslavujících a symbolizujících evropské ideály, hodnoty, historii a integraci. Slavnostní ceremonie proběhla 26. března v bulharském Plovdivu v rámci mezinárodní konference „Kulturní dědictví: pro udržitelnější Evropu“.

Označení Evropské dědictví získaly:

  • Leipzig’s Musical Heritage Sites – soubor 9 lipských památek souvisejících s lipskou hudební historií (Německo)
  • Dohány Street Synagogue Complex – Velká synagoga v Budapešti neboli Synagoga v ulici Dohány (Maďarsko)
  • Fort Cadine – pevnost v Trentu (Itálie)
  • Javorca Church – secesní kostel postavený za 1. sv. války vojáky (Slovinsko)
  • Former Natzweiler concentration camp and its satellite camps – bývalý koncentrační tábor Natzweiler a jeho satelitní tábory (Francie a Německo)
  • Sighet Memorial – Památník obětí komunismu a odboje (Rumunsko)
  • Bois du Cazier – černouhelný důl ve Valonsku (Belgie)
  • Village of Schengen – místo podpisu Schengenské smlouvy (Lucembursko)
  • Maastricht Treaty – Maastrichtská smlouva (Nizozemsko)

Evropská komise přijala své rozhodnutí na základě návrhu nezávislé poroty pověřené hodnocením žádostí podle stanovených kritérií. Porota vybírala z 25 míst navržených v roce 2017 19 zeměmi.

Videa o vybraných místech a celou zprávu poroty najdete v původní zprávě zde.

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks