Zavřít

Evropská komise schválila návrh rozpočtu včetně navýšení pro Kreativní Evropu

Evropská komise schválila návrh dlouhodobého rozpočtu Evropské unie včetně iniciativy NextGenerationEU. Po přijetí bude balíček v celkové výši 1,8 bilionu eur největším balíčkem, jaký byl kdy financován z rozpočtu EU a měl by pomoci ke znovuvybudování Evropy po pandemii Covid-19. Evropa by po novém sedmiletém období měla být zelenější, více digitální i odolnější vůči současným a nadcházejícím výzvám. Rozpočet zahrnuje také navýšení pro program Kreativní Evropa o 600 milionů eur na 2,2 miliardy eur.

Aktualizace 18. listopadu: Polsko a Maďarsko zablokovaly dohodu o rozpočtu EU, kterou 10. listopadu Evropský parlament s členskými státy v Radě předložil. Uvolňování peněz  je totiž podmíněné dodržováním pravidel právního státu. 

„Je zapotřebí pomoci občanům a podnikům, které jsou těžce zasaženy koronavirovou krizí. Náš plán obnovy pomůže proměnit pandemii v příležitost k zelenější a digitálnější obnově,“ řekla ke schválení návrhu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Další kroky a historie nového rozpočtu

Schválená dohoda musí nyní být formálně přijata Evropským parlamentem a Radou EU, souběžně bude pokračovat práce na konečném přijetí všech ostatních prvků balíčku.

Komise předložila svůj návrh budoucího dlouhodobého rozpočtu EU dne 2. května 2018. Mezi rokem 2018 a začátkem roku 2020 pracovala Komise s Radou EU a v úzké spolupráci s Evropským parlamentem pokračovala v jednáních. Dne 27. května 2020 navrhla Evropská komise v reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU ve výši 750 miliard eur a cílené posílení dlouhodobého rozpočtu EU na nové sedmileté období. Hlavy států a předsedové vlád členských zemí EU dosáhli dne 21. července 2020 politické dohody o balíčku. Od té doby uspořádal Evropský parlament spolu s Radou EU za účasti Evropské komise několik rozhovorů o dohodě s cílem doladit její konečné parametry.

Odkazy