Zavřít

Mikrogranty pro udržitelné kulturní organizace

Pokud působíte jako sociokulturní centrum, které řídí projekt nebo iniciativu v oblasti udržitelnosti, můžete nově požádat o mikrogrant Evropské sítě kulturních center (ENCC), který vaši organizaci podpoří v jejím dalším vývoji. Podpora funguje jako kombinace ocenění a mikrograntu, které mají ocenit stávající osvědčené postupy, ale zároveň jim dát možnost se dále rozvíjet.

Žadatelem může být každý člen ENCC a dále členové sítí ENCC a všechna nezisková sociokulturní centra v Evropě. Žadatel musí působit alespoň v jedné z následujících oblastí:

  • udržitelná mobilita
  • etická digitalizace
  • cirkulární ekonomika
  • sociální udržitelnost
  • ochrana životního prostředí

Každý z pěti vítězných projektů získá podporu ve výši 3000 eur a bude propagován kanály ENCC a partnerských institucí.

Uzávěrka je 10. února, více informací včetně formuláře žádosti najdete zde.