Zavřít

Hledá se Koordinátor Označení Evropského dědictví

Výkonná agentura EACEA vyhlašuje výzvu na koordinátora aktivit Označení Evropského dědictví (EAC/S39/2018). Tato nová pozice by měla přispět k hlavnímu cíli Označení Evropské dědictví, totiž „posílení pocitu náležitosti s Evropskou unií, zejména u mladých lidí, na základě sdílených hodnot a elementů evropské historie a kulturního dědictví a zároveň uznání národní a regionální diverzity a posílení mezikulturního dialogu“.

Účelem této výzvy je výběr koordinátora (jedné právnické osoby nebo sdružení organizací) pro spouštění činností zaměřených na networking, budování kapacit a výměnu zkušeností mezi místy s Označením Evropské dědictví, a komunikaci a propagace činností Označení Evropské dědictví.

Odkazy