Zavřít

Hledá se Koordinátor Označení Evropského dědictví

Výkonná agentura EACEA vyhlašuje výzvu na koordinátora aktivit Označení Evropského dědictví (EAC/S39/2018). Tato nová pozice by měla přispět k hlavnímu cíli Označení Evropské dědictví, totiž „posílení pocitu náležitosti s Evropskou unií, zejména u mladých lidí, na základě sdílených hodnot a elementů evropské historie a kulturního dědictví a zároveň uznání národní a regionální diverzity a posílení mezikulturního dialogu“.

Účelem této výzvy je výběr koordinátora (jedné právnické osoby nebo sdružení organizací) pro spouštění činností zaměřených na networking, budování kapacit a výměnu zkušeností mezi místy s Označením Evropské dědictví, a komunikaci a propagace činností Označení Evropské dědictví.

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Zpráva z konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks