Zavřít

Hodnocení programu Kreativní Evropa (2014–2020) v polovině období

Evropská komise přijala 30. dubna 2018 zprávu o průběžném hodnocení programu Kreativní Evropa (2014-2020).

Zpráva vyhodnocuje dopad programu od roku 2014 a zdůrazňuje význam podílu Kreativní Evropy na podpoře kreativity a konkurenceschopnosti evropského kulturního a audiovizuálního průmyslu. Nastiňuje výsledky programu a také se zabývá jeho hlavními nedostatky.

Zpráva vychází z nezávislé hodnotící zprávy, přímých zkušeností s řízením programu a rozsáhlých konzultací se zainteresovanými stranami.

Odkazy

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks