Zavřít

Hodnocení programu Kreativní Evropa (2014–2020) v polovině období

Evropská komise přijala 30. dubna 2018 zprávu o průběžném hodnocení programu Kreativní Evropa (2014-2020).

Zpráva vyhodnocuje dopad programu od roku 2014 a zdůrazňuje význam podílu Kreativní Evropy na podpoře kreativity a konkurenceschopnosti evropského kulturního a audiovizuálního průmyslu. Nastiňuje výsledky programu a také se zabývá jeho hlavními nedostatky.

Zpráva vychází z nezávislé hodnotící zprávy, přímých zkušeností s řízením programu a rozsáhlých konzultací se zainteresovanými stranami.

Odkazy