Zavřít

i-Portunus: druhá výzva na evropskou mobilitu pro umělce spuštěna

Pilotní projekt Kreativní Evropy pod vedením Goethe Institutu i-Portunus podpoří v období od dubna do září 2019 na základě třech otevřených výzev 350 až 500 krátkodobých mobilit (15 až 85 dní) pro umělce aktivní v oblasti scénických umění a výtvarném umění mající sídlo v zemi zapojené do programu Kreativní Evropa.

V rámci projektu byla nyní vyhlášena druhá výzva. Její hlavní zaměření zůstává stejné, ale rozšiřuje okruh možných zájemců.

Uzávěrka druhé výzvy je 24. 6. 2019.

 

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks