Zavřít

i-Portunus: druhá výzva na evropskou mobilitu pro umělce spuštěna

Pilotní projekt Kreativní Evropy pod vedením Goethe Institutu i-Portunus podpoří v období od dubna do září 2019 na základě třech otevřených výzev 350 až 500 krátkodobých mobilit (15 až 85 dní) pro umělce aktivní v oblasti scénických umění a výtvarném umění mající sídlo v zemi zapojené do programu Kreativní Evropa.

V rámci projektu byla nyní vyhlášena druhá výzva. Její hlavní zaměření zůstává stejné, ale rozšiřuje okruh možných zájemců.

Uzávěrka druhé výzvy je 24. 6. 2019.