Zavřít

INFODAY KREATIVNÍ EVROPY (18. 9. 2018, Kino Ponrepo)

Přijďte se seznámit s novinkami z Kreativní Evropy, jediným programem na podporu kulturních a kreativních odvětví v Evropské unii. Kromě aktuálních informací se letos zaměříme na Evropský rok kulturního dědictví; dozvíte se, jaký je zájem o úvěr EuroCreative jištěný Záručním fondem Kreativní Evropy a jaké typy projektů podporuje. Seznámíte s návrhem programu Kreativní Evropa pro nové finanční období let 2021 až 2027, jeho návazností na ostatní komunitární programy u nás i aktuální diskusí k návrhu.

INFODAY se koná 18. 9. od 9.30 do 13.00 v Kině Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1.

PROGRAM

09.00-09.30 Registrace
09.30-10.00 Co je nového v Kreativní Evropě?
Magdalena Müllerová a Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa
10.00-10.20 Evropský rok kulturního dědictví 2018
Tomáš Řepa, Kancelář Kreativní Evropa / Národní památkový ústav
10.20-10.40 Záruční fond – aktuální výsledky v ČR
Jan Rosen, Komerční banka
10.40-11.00 Přestávka
11.00-12.00 Představení návrhu programu Kreativní Evropa 2021-2027
Hlavní body a priority současného návrhu, komplementarita s ostatními komunitárními programy, mezinárodní kontext. Diskuse, dotazy.
zástupci Kanceláře Kreativní Evropa, Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj
12.00-… Oběd

Na akci se registrujte níže. Vstup zdarma.

Kontakt: Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz, Kreativní Evropa – MEDIA, T 221 105 209, E media@kreativnievropa.cz

Odkazy