Zavřít

Informace pro organizace ovlivněné koronavirem

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) vydala doporučení v návaznosti na šíření koronaviru a jeho možnému vlivu na projekty financované z Evropské unie. EACEA připomíná, že participující organizace mají kontaktovat jednotlivé účastníky, kteří se nacházejí v postižených oblastech nebo je plánují v nejbližších týdnech opustit. Je také potřeba se řídit oficiálními nařízeními lokálních úřadů.

Realizace plánovaných aktivit by měla v rámci možností i nadále pokračovat a je na organizacích a jednotlivcích, jaká relevantní opatření na místě zavedou. O asistenci si mohou zažádat u příslušných orgánů – např. ambasád, konzulátů nebo honorárních konzulátů.

Výkonná agentura EACEA také připomíná, že každá dohoda o poskytnutí grantu obsahuje tzv. klauzuli „force majeure“ (vyšší moc). Tu mohou příjemci grantu aplikovat při omezení pohybu v případě, že se jedná o přímý následek opatření vydaných příslušnými národními autoritami. Každý případ se bude posuzovat jednotlivě.

Další informace najdete na webových stránkách Evropské komise a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí.