Zavřít

Culture Action Europe: Součinnost mezi vzděláváním a kulturou

Evropská síť kulturních organizací a jednotlivců Culture Action Europe (CAE) se zasazuje o podporu kultury jako nezbytné podmínky udržitelného rozvoje na místní i evropské úrovni.

Jedno z jejich aktuálních témat se věnuje podpoře skutečného partnerství na všech úrovních pro inkluzivní společnosti. Kultura a vzdělání sdílejí půdu pro rozvoj dovedností potřebných v dnešních i budoucích společnostech, stejně jako pro náš osobní rozvoj. Za jejich politiku zodpovídá stejné generální ředitelství Evropské komise a někdy i stejné národní ministerstvo. Nicméně  toto přirozené propojení je však stále více považováno za samozřejmost a spolupráce mezi vzdělávacím a kulturním sektorem na politické úrovni zůstává do značné míry symbolická.

Přečtěte si společný postoj Culture Action Europe, Lifelong Learning Platform, European Association for Education of Adults, EDEN, European University Foundation, EUROCLIO, Europeana a Public Libraries 2020.

Poslechněte si CAE Salon Culture, abyste věděli, proč musí být kultura v centru rekonstrukce Evropy? Jak podporuje kultura rozvoj udržitelných a odolných společností? Proč by měla kultura a umění získat značnou finanční podporu?

Více informací o Building synergies between education & culture.