Zavřít

Nová výzva na podporu kultury nejvzdálenějších regionů a zámořských území

Evropská komise se chce více zaměřit na propagaci kultur tzv. nejvzdálenějších regionů (například Kanárských ostrovů nebo Madeiry) a tzv. zámořských zemí a území (například Grónska nebo Kajmanských ostrovů). Z toho důvodu vypsala výzvu na výběr organizacekterá bude poskytovat granty a projekty právě na podporu těchto kultur a za účelem rozvinutí kulturního dialogu mezi dotčenými zeměmi a evropskými státy.

Ve výzvě je k dispozici 1 milion eur. Tyto prostředky jsou určeny na podporu minimálně 45 projektů. Maximální rozpočet jednoho projektu bude činit 20 000 eur.

Jedním z cílů této výzvy je podpora kulturního sektoru, který je celosvětově těžce postižen kvůli pandemii koronaviru. Výzva by rovněž měla nepřímo přispět obnově turistiky v dotčených oblastech a zároveň chce prostřednictvím hledání nových možností kulturních výměn (například virtuální mobility) zdůraznit nutnost ohledu na životní prostředí.

Do výzvy se mohou zapojit například následující typy organizací: neziskové organizace, veřejné instituce, mezinárodní organizace, univerzity, vzdělávací instituce, výzkumná centra.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 16. 11. 2020.

Přečtěte si podrobnější informace o výzvě.

Česká organizace se zájmem o tuto výzvu se může obrátit na Dům zahraniční spolupráce (DZS), kontaktní osobou pro konzultace je Lukáš Borovička.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter