Zavřít

Fabulamundi připravuje workbook – zapojte se vyplněním dotazníku

Podpořený evropský projekt Fabulamundi, na kterém participují divadelní instituce z celkem 10 zemí včetně Česka (Divadlo LETÍ), připravuje workbook zaměřený na autorství současných divadelních her a jejich překlady v Evropě. Na výsledné studii se mohou podílet i čeští profesionálové, a to vyplněním dotazníku o současné praxi v našem regionu.

Výsledkem výzkumu má být zmapování různých regionálních přístupů a struktur, workbook by měl pak sloužit jako informace o lokálních zvycích a mechanismech pro dramatiky, producenty a překladatele z celého světa. Cílem je zjednodušení produkce a mobility divadelních her přes kulturní i jazykové hranice.

Finální série publikací by měla vyjít v letech 2020/2021, více informací a odkaz na dotazník najdete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter