Zavřít

Gruzínská organizace Active for Culture (GE) se hodlá věnovat profesionalizaci a inovaci

Active for culture je gruzínská nezisková a nezávislá kreativní platforma a skupina kulturních profesionálů.

V současném světě rychle se měnících technologií je důležité znovu promyslet hodnoty, schopnosti a kompetence budoucích odborníků v oblasti kultury, kteří budou muset být schopni v budoucnu odpovědět na společenské a politické změny.

Cílem projektu je tedy ve spolupráci s evropskými partnery vytvořit unikátní projekt pro kulturu, umění a technologie, který bude zaměřen na budování kapacit umělců využívajících nová média, institucí a publika.

Projekt bude zejména zaměřen na vytváření inovativních odborných postupů využívajících nová média, kreativní postupy a technologie. Poslouží odborníkům v oblasti kultury k získávání nových schopností a budování jejich odbornosti pomocí speciálně vytvořených výukových programů a aktivit, jako jsou například výstavy, studijní cesty nebo mezinárodní výměna.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně plánované výzvy Projekty evropské spolupráce 2020.

Kontakt: E inbetweenconditions@gmail.com, E g.spander@gmail.com

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter