Zavřít

Kurz pro žadatele 2019 – přihláška

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura dvoudenní intenzivní kurz, jehož obsahem bude rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem podání žádosti (uzávěrka na konci roku 2019) v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty evropské spolupráce 2020.

Obsahem dvou celodenních workshopů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřena na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Cílem kurzu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Podrobnosti o kurzu a odkaz na online přihlášku najdete zde. Uzávěrka přihlášek do kurzu je 30. dubna 2019.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Novinky

STORIES

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Newsletter

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz