Zavřít

Magdalena Müllerová: Vítejte na planetě Košice!

Ve dnech 19. až 20. ledna 2013 se konalo slavnostní zahájení Evropského hlavního města kultury (EHMK) Košice 2013. Přes nevlídné počasí se Košičané nenechali odradit a zvědavost je přivedla do centra města jak na slavnostní rozsvícení Dómu Sv. Alžběty, tak na velkolepou vesmírnou show, kterou metaforicky zakončilo vyslání kultury a umění z planety Košice do vesmíru. Taková událost se v Košicích jen tak opakovat nebude.

Víkendový program byl přebohatý, zájemci mohli navštívit snad všechny kulturní instituce ve městě. Ovšem i když programový tým nabídl zajímavé akce, ty největší svou kvalitou příliš nezaujaly. Začněme postupně.

Kultura nadevše, ale prosím bez estrád

Sobota večer, videomapping na Urbanově věži, který představuje historické události ze slovenských regionů. Nápad nebyl špatný, ale technická i umělecká stránka vyvolávala spíše jisté rozpaky. Na druhé straně slavnostní osvětlení Dómu bylo vydařené a soudě dle zájmu je Košičané vřele přijali. V neděli se na oficiálním zahájení ve Státním divadle Košice setkala slovenská politická a kulturní smetánka. Tuto událost si nenechala ujít ani evropská komisařka Androulla Vassiliou. Program bohužel připomínal spíše socialistickou estrádu typu Ein Kessel Buntes než současnou show. Přehlídka kultury ničím nenadchla, naopak byla výjimečná tím, jak byla slabá. Defilé profesionálů střídajících se s  průměrnými umělci mohlo sotva někoho pobavit.

Oproti tomu nápaditě a velkoryse postavené pódium s mnoha světelnými efekty (byť na Hlavní ulici působící poněkud stísněně) slibovalo velkou vesmírnou show. Bohužel ani této produkci se nevyhnuly výkyvy v dramaturgii a kvalitě performerů (skvělí byli beatboxeři z Marseille či spolupráce punkové kapely s folklórním souborem, mile působil i dětský sbor, který zazpíval hymnu k EHMK).  Koncert končil slavnostním ohňostrojem, který jako by zbyl ze Silvestra a navíc se to nejlepší asi schovalo za oblak kouře. Oslavné kritiky z tisku naznačují, že o pořádnou show se nakonec postarala skupina z devadesátých let Jamiroquai.

Naštěstí nešlo jen o estrády

Ani poněkud mdlá dramaturgie slavnostních událostí však nemůže zastínit to dobré, co Košice v průběhu víkendu nabídly. Oba dva dny bylo možné posnídat s osobnostmi kulturního života v mnoha kavárnách v centru města. Svou tvorbu či zajímavé projekty představili například Juraj Jakubisko, Ida Kelarová, zpěvák Peter Bič, bylo také možné seznámit se s projekty „Městské zásahy“ či autory investičního projektu Kulturpark Kasárny.

Podle mého názoru to nejkvalitnější a nejoriginálnější nabízela Východoslovenská galéria, která hostila Víkend designu a módy. Kromě velmi zdařilé instalace slovenských a zahraničních designerů (skvělá instalace platformy Flowers for Slovakia – Handle with Care, která představila 12 sklářských objektů inspirovanými slovenskými národními pověstmi) se představili také módní návrháři ze střední Evropy. Víkendová přehlídka, organizátoři zřejmě usoudili, že místní o výstavu po slavnostním zahájení neprojeví zájem, byla doplněna besedami a prezentacemi umělců, nechyběly ani módní přehlídky.

Za zhlédnutí stálo i přestavení divadelního souboru Tucet & Spots „Steel My Heart“ v prázdném prostoru obchodního centra Aupark. Jednalo se o dokumentární inscenaci o lidech spojených s košickými ocelárnami.

Výstavy se konaly i v dalších prostorách, bylo možné navštívit instalace rezidentů v Tabačce – bývalé tabákové továrně, která čeká na nákladnou rekonstrukci, jež bude hrazená z krajských prostředků, ale kupodivu není součástí dlouhodobých plánů EHMK. Velmi slibným a dlouhodobým projektem je transformace nevyužívaných výměnných tepelných stanic na košických sídlištích, nazvaným SPOTs. Tyto výměníky se budou postupně transformovat v komunitní centra, jejichž cílem je podporovat mezigenerační spolupráci, sociální aspekty, práci s dětmi či se specifickými skupinami.

Bohužel nebylo možné kromě projektu SPOTs prohlédnout další významné investiční projekty, které se v rámci EHMK připravují. Například vznik nové kreativní, vzdělávací a rekreační čtvrti Kulturpark či vznik Kunsthalle z bývalého krytého plaveckého bazénu.

Co se vlastně slavnostně zahájilo?

Titul EHMK, uděluje Evropská komise na základě soutěže přihlášených měst v dané zemi. Slovenská republika nese tento titul vůbec poprvé. Výběr vítězných měst neleží na jednotlivých vládách, nýbrž na mezinárodní komisi, a tudíž dochází k větší konkurenci mezi městy, na kterou nemají vliv národní „tlaky“ (například klání mezi dvěma kandidáty pro EHMK 2015 v České republice Plzeň a Ostrava). V žádosti je třeba se soustředit na evropský rozměr, ale také na obyvatele města a přilehlého okolí.

Ovšem už fakt, že se město rozhodne o titul bojovat, a tudíž se zamyslí nad kulturním potenciálem sebe i širokého okolí, přinese svým obyvatelům nové impulsy, hledá zkušenosti od měst, která tento titul nosí, vůbec vůle změnit věci k lepšímu, je obrovskou devizou a příslibem, ať už město titul získá či ne. Toto se potvrdilo v českém výběrovém kole, kam postoupily Plzeň a Ostrava. Severomoravská metropole hodlá, ačkoliv poražena významné části své žádosti skutečně zrealizovat.

Titul s sebou nenese příslib tučné dotace z EU, příspěvek je pouhým zlomkem investic, které nakonec celková realizace stojí. Je ale možné a vhodné jednotlivé projekty hradit ze strukturálních fondů a dalších programů EU, ať už jde o investiční či tzv. měkké projekty, ale také propojit spolupráci na městské, krajské i národní úrovni.

EHMK – velká výzva, ale…

Právě financování projektu EHMK však bývá velkým problémem mnoha měst, kde organizační tým nedisponuje adekvátními prostředky na realizaci ambiciózních plánů. Je to jednak dáno neschopností týmu už při plánování žádosti zabezpečit finanční zdroje a neschopností přesvědčit zastupitele o jedinečnosti projektu a jeho dlouhodobých efektech, které značně přesahují oblast kultury. Může se tu také projevit neochota silných hráčů, ať už jde o velké podniky či stát, poskytnout finanční prostředky v dostatečné výši.

Ovšem dalším a možná i podstatnějším problémem bývají problémy v personálním obsazení týmů EHMK. Není bohužel neobvyklé, že se střídají šéfové projektů, existuje nevraživost mezi různými skupinami, ať už jde o kontroverzní odchod umělecké ředitelky Košic 2013, Zory Jaurové, či výměna uměleckého vedení v Plzni 2015 a další změny se ve vedení dají očekávat. Právě rozpory uvnitř přípravného týmu pak oslabují celý záměr, oslabují i důvěru obyvatel, kteří pochybují, že hlavním cílem je skutečně zlepšit život ve městě.

Věřím, že tituly mají v sobě potenciál skutečně zlepšit kvalitu života. Jde o dlouhodobý koncept, který se rozvíjí roky před udělením titulu a dopad by měl mít několikanásobně větší. Proto kvalita zahajovacího ceremoniálu v tomto kontextu hraje méně podstatnou roli. Věřme, že Košice budou stát za to, abychom je za pár let se zvědavostí navštívili. Potenciál rozhodně mají. Věřme, že Plzeň získá tvář, kterou hledá, a že se otevře (jak říká její heslo „Otevři si Plzeň!“) nejen Plzeňským, ale stane se atraktivní destinací pro studenty, umělce a turisty z Evropy. Věřme, že se celý organizační tým bude táhnout za jeden provaz a žádost o udělení titulu EHMK se nestane dalším kulturním sci-fi.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter