Zavřít

Město Telita (MD) hledá partnery pro kutlurní projekt

Město Telita hledá neziskové organizace, veřejné akademické, kulturní a  vědecké instituce a další, jako partnery pro projekt, jehož cílem je posilování kapacit kreativního sektoru. Toho chce projekt dosáhnout pomocí inovativního přístupu k navrhování a testování nových modelů pro kreativní sektor.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce 2018.

Kontakt: W www.telita.md E primaria.telita@mail.ru rodicarussu@gmail.com T +37326531217 +37369142091


Odkazy