Zavřít

NOVÁ STUDIE O EVROPSKÉ HUDEBNÍ EXPORTNÍ STRATEGII

Evropská komise zveřejnila publikaci o evropském exportu hudby a jeho strategii, založenou na analýze hlavních charakteristik hudebního sektoru v Evropské unii. Nová studie nastiňuje hlavní výzvy a navrhuje praktická řešení, která by měla vést k lepší a silnější konkurenceschopnosti evropského hudebního sektoru na mezinárodním trhu, zejména ve srovnání k úspěšnějšímu anglo-americkému repertoáru. Text vznikl na základě šetření, které probíhalo ve specializovaných národních a regionálních organizacích, a dále se soustředí na čtyři klíčové oblasti (USA, Kanada, Jižní Afrika a Čína). Na základě sebraných dat definuje Evropskou hudebně-exportní strategii s konkrétními cíli, cílovými skupinami a opatřeními. 

Studie vznikla v rámci iniciativy Music Moves Europe, která je součástí programu Kreativní Evropa. Více informací o studii najdete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter