Zavřít

O nás

Hlavním posláním kanceláře je informovat a poskytovat konzultace českým organizacím o programu Evropské unie Kreativní Evropa Kultura, a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů.

Žadatelům o podporu z programu je k dispozici síť informačních a konzultačních kanceláří Creative Europe Desk (Kanceláře Kreativní Evropa) se zastoupeními v každé členské zemi. V České republice se Kancelář Kreativní Evropa skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA se sídlem v Národním filmovém archivu a z kanceláře pro dílčí program Kultura se sídlem v Institutu umění – Divadelním ústavu, jejíž součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu.

Důležitou součástí jsou konzultace k projektům. Poradíme v každé fázi přípravy projektu od samého zrodu nápadu až po finalizaci žádosti. Pomůžeme při vytipování vhodných finančních programů pro váš projekt, při sestavování obsahu či jeho koncepci, poradíme s vyplňováním žádostí či rozpočtem. Konzultace poskytujeme zdarma.

Pořádáme semináře, kde informujeme o programech Evropské unie, na nichž spolupracujeme s národními kancelářemi dalších programů a dalšími důležitými hráči. Pořádáme cyklus seminářů pro manažery, kteří hodlají žádat v rámci programu a mají konkrétní projekt, na kterém v průběhu cyklu pracují. Cílem je připravit kvalitní žádost po všech stránkách.

Organizujeme konference na témata, která souvisí s evropskou kulturní politikou, prioritami a bariérami, s nimiž se Evropská unie potýká (mezinárodní mobilita, přístup k umění, práce s publikem, digitalizace, zapojování znevýhodněných skupin, síťování, kulturní a kreativní průmysly). Pořádáme ve spolupráci s Institutem umění cyklus akcí Střed zájmu, který na výše uvedená témata upozorňuje.

Ve své publikační činnosti se zaměřujeme především na prezentaci inspirativních příkladů z praxe i nových a zajímavých témat, která rezonují Evropou.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Kreativní Evropa v ČR 2014–2020

Novinky

STORIES

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter