Zavřít

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů 

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, se sídlem v Institutu umění – Divadelním ústavu, Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupeném Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, email: info@idu.cz, tel. +420 224 809 111;  zřízeném Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1950 (dále jen „Správce“) spravuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 následující vaše osobní údaje:

– jméno, příjmení

– e-mail 

a to za účelem:

– zasílání newsletteru Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura s informacemi o výzvách, nabídkách partnerství

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Kancelář Kreativní Evropa – Kultura může zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit, a to zasláním emailu s žádostí o odhlášení na adresu kultura@kreativnievropa.cz nebo odhlášením v patičce newsletteru. Od Správce lze kdykoliv požadovat opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním mých osobních údajů jsem oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter