Zavřít

Otevřená výzva do mezinárodního projektu CELA pro české autory

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje otevřenou výzvu do mezinárodního projektu CELA pro tři začínající autory.

Více o podmínkách účasti najdete zde.

CELA je mezinárodní čtyřletý projekt (2019-2023), který nabízí třem českým začínajícím autorům příležitost setkat se s dalšími literáty z celkem deseti evropských zemí, účastnit se vzdělávacích kurzů, konzultovat svou tvorbu s mentory a prezentovat ji nakladatelům a literárním agentům na festivalech u nás i v zahraniční. Cesty spisovatelů do zahraničí jsou financovány z prostředků projektu, tj. programem EU Kreativní Evropa.

Ukázka z tvorby každého účastníka bude přeložena do osmi evropských jazyků. Texty budou dostupné na on-line platformě projektu.

Do projektu CELA se rovněž zapojí celkem osm českých začínajících překladatelů, kteří budou překládat texty z jazyků organizací zapojených do projektu. I překladatelé budou mít možnost účastnit se vzdělávacích kurzů v zahraničí a konzultovat své překlady se zkušenými českými překladateli. Výstupy projektu CELA, který probíhal v letech 2017–2019, jsou dostupné zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter