Zavřít

Per Theater Formance (EL) hledá iniciátora kulturního projektu

Per Theater Formance je řecká nezisková divadelní společnost, zaměřená zejména na současné metody hraní a režie. Je považována za jedno z nejlepších a nejvýznamnějších divadelních uskupení v Řecku, její výzkum ritualistické dimenze divadla se aplikuje celosvětově a její hry jsou uváděny na významných mezinárodních festivalech.

Per Theater Formance v současné době hledá evropské projekty spolupráce v oblasti umění, mezioborové tvorby a vzdělávání, jichž by se mohla zúčastnit jako partner.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně plánované výzvy Projekty evropské spolupráce 2020.

Kontakt: T 0030 6937553009, E per_theater_formance@yahoo.gr

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter