Zavřít

Podpora literárních překladů v roce 2021

Kreativní Evropa plánuje vyhlášení výzvy na Podporu evropských literárních překladů 15. ledna 2020 s uzávěrkou 9. dubna 2020.

Oproti minulým letům dojde k výraznému snížení automatických bodů za knihy oceněné Cenou EU za literaturu (za jeden titul bude přidělen jeden bod, tedy maximálně deset bodů).

Nakladatelé mohou požádat o grant do výše 100 000 eur na vydání překladu 3 až 10 titulů z oblasti beletrie. Grant nesmí přesáhnout 50 % celkových nákladů na vydání knihy.

Případným zájemcům o podporu nabízíme bezplatnou konzultaci, případně odkaz na výzvu z minulého roku k prostudování.

.

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter