Zavřít

Podpora mezinárodních projektů v rámci programu EU Grundtvig – výzva

Výkonná agentura EACEA vyhlásila výzvu v rámci programu GRUNDTVIG na podporu multilaterálních projektů. Tento typ projektů, zaměřený na vzdělávání dospělých, je vhodným zdrojem pro financování kulturních projektů. Uzávěrka je 31. ledna 2013.

InfoDay pro centralizované aktivity (tedy i pro tuto výzvu) se bude konat 12. listopadu 2012 v Bruselu, který bude možnjé sledovat onlineVeškeré informace naleznete zde.

Multilaterální projekty jsou realizovány institucemi a organizacemi z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem dosáhnout konkrétních a inovačních výsledků/produktů s nespornou Evropskou hodnotou.

Kdo se může zapojit

  • jakákoli instituce a organizace vzdělávající dospělé
  • nejméně 3 instituce ze 3 různých zemí účastnících se Programu celoživotního učení (alespoň jedna musí být členem EU)

Doba řešení projektu:

Projekty jsou podporované maximálně po dobu 3 let.

Výběrové řízení

Proces přijímání žádostí o projekty, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování finančních prostředků je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise (EACEA) v Bruselu.

Grant

  • maximální výše grantu je 150 000 EUR ročně
  • finanční podpora ze strany Evropské komise je přidělována na principu spolufinancování, tzn. že instituce zapojená do projektu se musí podílet na pokrytí nákladů projektu určitou částkou z jiných zdrojů
  • maximální finanční podpora ze strany Evropské komise je 75 %

Možnost získání grantu na přípravnou návštěvu

Organizace, které zamýšlejí podat žádost o multilaterální projekt Grundtvig, mohou využít možnosti získat grant na přípravnou návštěvu. Přípravná návštěva se koná v zemi budoucího partnera a slouží k přípravě společné žádosti o grant na projekt. Více informací o aktivitě Přípravné návštěvy najdete zde.

Více na www.naep.cz/grundtvig

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter