Zavřít

Případové studie a zprávy projektu Creative Lenses

Creative Lenses je čtyřletý projekt podpořený programem Kreativní Evropa, jehož cílem je přispět k udržitelnosti uměleckých a kulturních organizací zlepšováním jejich obchodních modelů a vývojem dlouhodobých strategických a inovačních plánů. V současné době je do projektu Creative Lenses zapojeno třináct organizací z devíti partnerských zemí.

Klíčovou otázkou projektu Creative Lenses je, jaké modely financování pro kutlurní organizace zvolit, tak aby nedošlo k narušení jejich umělecké integrity a hodnot.  V rámci projektu vznikly vysoce kvalitní případové studie a zprávy, které na konkrétních příkladech přibližují možné koncepce financování kulturních organizací.

Tyto publikace můžete najít zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Novinky

STORIES

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Newsletter

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz