Zavřít

Projekt mobility umělců i-Portunus pokračuje i v roce 2021

Program i-Portunus, projekt mobility umělců a kulturních pracovníků financovaný z programu Evropské unie Kreativní Evropa, bude pokračovat i v následujícím roce. Nová fáze otevře čtyři odvětvové specifické výzvy pro umělce a tvůrce a jednu víceodvětvovou výzvu pro odborníky v oblasti kultury.

Všechny výzvy budou vyhlášeny mezi prosincem 2020 a červnem 2021 a budou otevřeny umělcům, tvůrcům a/nebo kulturním profesionálům pobývajícím v zemích účastnících se programu Kreativní Evropa.

Rozpočet vyčleněný na podporu mobility se odhaduje na 500 000 eur, očekává se financování přibližně 250 grantů na mobilitu. Finanční podpora bude poskytnuta na pevnou částku za dopravu a stravné stanovené případ od případu v závislosti na délce mobility a cílové zemi.

Harmonogram:
prosinec 2020–⁠červen 2021: otevřená výzva pro odborníky v oblasti kultury
prosinec 2020–⁠únor 2021: otevřená výzva pro sektor literatury
leden 2020–⁠březen 2021: otevřená výzva pro sektor architektury
únor 2021–⁠duben 2021: otevřená výzva pro sektor kulturního dědictví
březen 2021–⁠květen 2021: otevřená výzva pro hudební sektor

Výše uvedený harmonogram je pouze předběžný a může se měnit v závislosti na omezeních způsobených pandemií koronaviru.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter