Zavřít

Rok 2011 se stal Evropským rokem dobrovolnictví

Evropská komise vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolnictví.

Toto může být zohledněno při přípravě projektu. Programový průvodce uvádí provázanost s tematickými roky na evropské úrovni a program se snaží vybudovat vazby s činnostmi souvisejícími s roky věnovanými specifickým tématům na evropské úrovni.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter