Zavřít

Speciální výzva Erasmus+ určená i pro kulturní instituce

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Na kulturní instituce se zaměřuje především v rámci Klíčové akce 2 tzv. Strategické partnerství pro kreativitu.

Pokud chce kulturní instituce požádat o finanční podporu svého projektu, na jehož řešení by spolupracovala s partnerskou institucí ze zahraničí, může svou žádost podat v sektoru mládeže, v sektoru školního vzdělávání nebo v sektoru vzdělávání dospělých.

Délka trvání projektu se může pohybovat od 6 do 24 měsíců. Žádost je nutné podat do 29. 10. 2020 do 12 hodin bruselského času. Žádost podává pouze koordinátor projektu za všechny partnery, v případě českých žadatelů u Domu zahraniční spolupráce (pokud je žadatelem partnerská instituce ze zahraničí, žádá u své národní agentury).

Evropská komise chce prostřednictvím podpory tohoto typu projektů napomoci úspěšnému přechodu na online a distanční vzdělávání. Mezi další cíle této výzvy patří propojení organizací z oblastí formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru. Maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 300 000 EUR. Kromě partnerství pro kreativitu bylo vyhlášeno rovněž tzv. partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání.

Více informací k pravidlům programu Erasmus+ naleznete v Příručce programu, k nové výzvě konkrétně na stránkách 113 až 120 tohoto dokumentu.

Více informací ke speciální výzvě můžete získat na našich webových stránkách DZS podle toho, pro jakou cílovou skupinu budete chtít projekt připravovat.

Více informací pro oblast:

Kontakty:
Lucie Kelblová a Petra Ševčíková
Erasmus+ vzdělávání dospělých
Tel.: (+420) 221 850 711/710
Mob.: (+420) 606 699 427/ (+420) 770 139 597
E-mail: lucie.kelblova@dzs.cz / petra.sevcikova@dzs.cz

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter