Zavřít

Srbská literární společnost hledá partnery pro projekt analýzy čtení

Srbská literární společnost je nezávislá asociace profesionálních spisovatelů, jejímž cílem je zachování uměleckých a etických hodnot a materiálů, jež jsou pro spisovatelskou profesi důležité.

Společnost připravuje projekt „In-depth research of reading/non-reading“. Cílem je hloubková analýza důvodů, proč lidé čtou, nebo naopak nečtou, a vytvoření strategie rozvoje čtenářství.

Výzkum bude probíhat mezi profesemi spojenými s literaturou (např. spisovatelé, nakladatelé, knihovníci, novináři atp.) a také mezi širokou veřejností všech věkových skupin a všech úrovní vzdělání. Probíhat bude ve dvou fázích – rozhovor, jenž pomůže identifikovat hlavní problémy, a veřejný dotazník.

Výsledky zkoumání a analýza s návrhy řešení budou poté publikovány tiskem i na internetu ve třech jazycích. Projekt počítá také s vytvořením trojjazyčné webové stránky a se zvláštní sekcí zaměřenou na čtení na internetu.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně plánované výzvy Projekty evropské spolupráce 2020.

Kontakt: Dejan Simonović, E srpskoknjizevno@gmail.com

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter