Zavřít

Komunitární programy EU v roce 2020 (15/11/2020)

Termín kurzu

od 15. 1. 2020 9:30
do 15. 1. 2020 15:00

Místo konání

Jihlava

V Jihlavě se bude 15. 1. konat seminář, na kterém budou představeny dotační možnosti se zaměřením na komunitární programy EU na rok 2020. Akce se koná pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

Seminář se koná ve středu 15. 1. 2020 od 9:30 v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B – 3.16.

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti na konferenci Ing. Lence Matouškové (e-mail matouskova.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 549, mob. 724 650 278) nejpozději do pondělí 6. 1. 2020.

 

Časový harmonogram semináře

9:30 – 9:40

 • Úvodní slovo: Pavel Pacal (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)

9:40 – 10:00

 • Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fond malých projektů: Oldřich Sklenář (KrÚ Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje)

10:00 – 12:00

 • Dům zahraniční spolupráce, program Erasmus+ obecně: Alžběta Trtková (Dům zahraniční spolupráce)
 • Erasmus+ školní vzdělávání, eTwinning, EUN: Pavla Šabatková (Dům zahraniční spolupráce)
 • Erasmus+ mládež, Evropský sbor solidarit: přednášející bude upřesněn (Dům zahraniční spolupráce)
 • Fondy EHP: Zuzana Čílová (Dům zahraniční spolupráce)

12:00 – 12:30

 • Přestávka, drobné občerstvení

12:30 – 15:00

 • Mezinárodní visegrádský fond: Jiří Sýkora (Mezinárodní visegrádský fond)
 • Kreativní Evropa: Magdalena Müllerová (vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura)
 • Evropa pro občany: Kateřina Hamplová (Úřad vlády ČR)
 • Programy Fondů EHP a Norska zaměřené pro obce: Vlastimil Vaněk (Ministerstvo financí ČR)

Diskuse
Prostor pro dotazy a individuální konzultace

 

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter