Zavřít

Kulturní dědictví a společenské inovace (1/4/2019, Dublin)

Termín kurzu

od 1. 4. 2019
do 1. 4. 2019

Místo konání

Dublin (IE)

Jako pokračování úspěšného Evropského roku kulturního dědictví 2018 připravuje Evropská komise setkání o budoucnosti kulturního dědictví, a to ve formě platforem pro řešení globálních problémů. Prostřednictvím programu Kreativní Evropa, pod vedením prof. Pierra Luigiho Sacca, zvláštního poradce Tibora Navracsice, evropského komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, se toto první setkání zaměří na kulturní dědictví a sociální inovace.

První setkání této platformy proběhne 1. 4. 2019 v Dublinu.

Celý program bude zaměřen na téma sociálních inovací a bude se skládat ze tří oddělených témat:

  1. Revitalizace venkovských komunit: toto téma bude zkoumat, jak mohou venkovské komunity využít své místní kulturní dědictví k dodání energie svému kulturnímu prostředí a využít ho jako katalyzátor společenských změn.
  2. Crowdsourcing chytrých řešení pro společenské výzvy: tato skupina se zaměří na crowdsourcing znalostí, schopností, času a energie pro zlepšení společnosti pomocí kulturního dědictví.
  3. Světový mír: ve světě, který je stále zamořen konflikty a násilím, může kulturní dědictví sloužit jako společný prostor pro reflexi a zaměření se na podobnost jednotlivých kultur, spíše než na jejich rozdíly, které podporují svár mezi lidmi a celými společnostmi. V tomto tématu zavedeme dialog na možnosti využití kulturního dědictví ke zlepšení mezikulturní komunikace a vzájemného pochopení.

Tato platforma není standartní konferencí, kde by diváci poslouchali a reagovali na vybrané řečníky. Místo toho budou uvedená tři témata probírána paralelně za účasti všech pozvaných. Každé téma bude řídit profesionální moderátor z metaLAB @ Harvard (USA), Platoniq ( Španělsko) a Tillt (Švédsko). Žádný projev, s výjimkou několika úvodních k nastartování debaty, není předem naplánován. K účasti na výměnách názorů a debatách, tak budou nabádáni všichni účastníci.

Úkolem každé platformy bude přinést návrhy a nové pohledy, které pomohou utvářet budoucnost politiky kulturního dědictví, vytvoří celosvětovou komunitu  pracující v oblasti kulturního dědictví a vytvoří řešení se základem v kulturním dědictví, které napomůže nalézat chytré odpovědi na nové společenské výzvy.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Kreativní Evropa v ČR 2014–2020

Novinky

STORIES

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter