Zavřít

Kurz pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce 2019

Termín kurzu

30. 4. 2018

Místo konání

Praha

Štítky seminář

Chcete získat grant na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura intenzivní kurz, jehož obsahem bude rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem podání žádosti (uzávěrka na konci roku 2018) v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty evropské spolupráce 2019.

Obsahem dvou celodenních workshopů seminářů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Setkání budou zaměřena na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Cílem kurzu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Máte-li zájem o účast na kurzu, zasílejte anotace projektových záměrů do 30. dubna 2018 na E kultura@kreativnievropa.cz.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz.

Termíny workshopů

Semináře se konají vždy od 9.30 do 16.30 v Malém sále IDU, Celetná 17, Praha 1. 

DEN 1 – pondělí, 14. května 2018
podrobné představení programu Kreativní Evropa se zaměřením na mezinárodní projekty, vysvětlení podstaty evropské spolupráce, stručné představení přihlášených projektů účastníky a následný odborný komentář a doporučení ze strany Kanceláře Kreativní Evropa

DEN 2 – úterý, 26. června 2018
workshop zaměřený na přípravu žádostí a projektový management s využitím metody business model generation (definování cílů, cílových skupin, aktivit, partnerů, komunikace a propagace, finančních zdrojů)

Podmínky účasti

Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu Kreativní Evropa – Kultura, kteří hodlají podat žádost o grant na projekt evropské spolupráce. Předpokládáme účast na obou workshopech.

Pokud máte zájem o účast, žádáme vás o zaslání anotace projektového záměru včetně zdůvodnění evropského rozměru projektu a popisu jeho výstupů, popis rozpracovanosti projektu a uvedení zahraničních partnerů projektu v délce max. 1 normostrany (1 800 znaků). 

Kapacita účastníků je omezená. V případě velkého zájmu budeme vybírat projekty na základě předložených anotací.

Kurz je bezplatný.

MÍSTO KONÁNÍ

Malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Novinky

STORIES

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Newsletter

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz