Zavřít

Výsledky 3. kola výzvy i-Portunus

Pilotní evropský projekt programu Kreativní Evropa iPortunus vyhlásil výsledky poslední, třetí výzvy na podporu krátkodobé mobility v Evropě, v rámci které podpoří 93 umělců a kulturních profesionálů z oblasti výtvarného a scénických umění, a to jak v rámci žádostí jednotlivců, tak skupin. Mezi podpořené bude rozděleno celkem 135 000 EUR.

Tentokrát bylo podáno 8 žádostí z České republiky, podpořena nebyla žádná. Nejčastějšími domovskými státy žadatelů jsou, stejně jako v předchozích dvou kolech, Německo (71 žádostí), Franice (68 žádostí), Velká Británie (50 žádostí), Itálie, Španělsko, Řecko, Nizozemí, Polsko – a nově také dva nečlenské státy EU Srbsko a Ukrajina. Z podpořených žádostí bylo tentokrát 50 % z oblasti výtvarného umění a 50 % z oblasti scénických umění.

Seznam podpořeých žadatelů i statistiky druhé výzvy najdete zde.

O tom, v jaké podobě bude pokračovat program na podporu evropské mobility v roce 2020 rozhodnou výsledky aktuálně ukončené výzvy Mobility scheme for artists and /or Cultural Professionals. Více informací zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter