Zavřít

Využijte možnosti vyjet v rámci pilotního programu i-Portunus

Uzávěrka pilotního programu na podporu krátkodobé mobility i-Portunus je již 15. května! Program Kreativní Evropa podpoří v období od dubna do září 2019 na základě třech otevřených výzev 350 až 500 krátkodobých mobilit (15 až 85 dní) pro umělce aktivní v oblasti scénických umění a výtvarném umění mající sídlo v zemi zapojené do programu Kreativní Evropa.