Zavřít

Výzva na pilotní projekt Evropské platformy pro festivaly

Evropská komise podpoří jeden pilotní projekt, jehož cílem bude snažit se maximalizovat potenciál festivalů ve smyslu jejich podílu na různých strategiích EU, včetně např. inovací, sociálního začleňování, vzdělávání a mezikulturního dialogu. Tato Evropská platforma pro festivaly, díky zviditelňování jedinečných evropských hodnot, bude usilovat o vyšší evropskou dimenzi festivalů a skrze nich oslovovat vysoký počet občanů napříč Evropou.

V rámci této výzvy bude podpořena jedna Evropská platforma pro festivaly. Další podrobnosti k výzvě a formuláře žádosti najdete zde.

O podporu žádejte do 26. června 2013.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter