Zavřít

Výzva na podporu literárních překladů (Program EU Kultura, linie 1.2.2)

Výkonná agentura EACEA uveřejnila formuláře k žádosti o dotaci z evropského programu Culture na podporu literárních překladů (linie 1.2.2) s uzávěrkou 6. února 2013. Formuláře a veškeré instrukce najdete v angličtině, němčině nebo francouzštině zde.

Grant je určen výhradně na financování překladu 1−10 titulů (pouze beletrie včetně poezie a divadelních her), které dosud nebyly přeloženy do cílového jazyka. Žádosti podávají výhradně nakladatelé. Financování ze strany EU se pohybuje v rozmezí 2 000 až 60 000 eur a pokrývá náklady na překlad za předpokladu, že nepředstavují více než 50 % celkových (provozních) nákladů; na tento typ projektů se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci.

Kontakt: Česká kancelář programu Culture, E info@programculture.cz, T 224 809 118

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter