Zavřít

Evropské platformy

Uzávěrka

29. 9. 2021

Číslo výzvy

CREA-CULT-2021-NE

Aktivní

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala  výzvu na podporu evropských platforem kulturních a kreativních organizací.

Výzva podpoří projekty, jejichž cílem je zprostředkovat mobilitu začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni a zviditelnit je. Jejím cílem je rovněž zvýšit přístup ke kulturním akcím a aktivitám a účast na nich, jakož i prohloubit zapojení a rozvoj publika. Projekty mají rovněž přispět k realizaci priorit politiky Evropské unie v oblasti kultury. V tomto ohledu může oběh umělců a děl přispět ke vzniku nových a nebo udržitelnějších kulturních míst.

V rámci výzvy budou podpořeny platformy, které lze definovat jako showcaseové platformy složené z koordinačního subjektu a členských organizací, mající společnou komplexní uměleckou strategii (obsah, značka). Platforma musí zahrnovat minimálně dvanáct organizací z dvanácti zemí účastnících se Kreativní Evropy a každoročně podpořit minimálně padesát začínajících umělců.

Výše grantu: max. 2,1 mil. eur

Délka projektů: max. 36 měsíců

Témata a priority

V návaznosti na výše uvedený cíl by návrhy měly zahrnovat následující témata a priority:

  • podpora začínajících umělců a kulturních profesionálů a vytváření adekvátních reakcí na potřeby a výzvy na podporu internacionalizace jejich kariéry (např. nové modely tvorby, prezentace, exportní strategie, distribuce, mobilita a výměna),
  • podpora spravedlivého, inkluzivního a rozmanitého prostředí pro začínající umělce, zejména s ohledem na účinné způsoby řešení rozdílů mezi muži a ženami a boje proti diskriminaci; z tohoto hlediska bude podpora rovných příležitostí, lepších pracovních podmínek a spravedlivého odměňování strategickým prvkem podpořených projektů,
  • přispívat ke zvyšování environmentální udržitelnosti a povědomí o tomto tématu prostřednictvím aktivit, přispívajících k Evropskému zelenému údělu (European Green Deal).

Všechny návrhy by měly předložit analýzu potřeb a odůvodněnou strategii, jak budou výše uvedená témata a priority řešeny.

Termín uzávěrky je 29. září 2021 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v únoru 2022. 

Podrobnosti najdete zde.

JAK ŽÁDOST PODAT?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Kreativní Evropa v ČR 2014–2020

Novinky

STORIES

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter