Zavřít

Innovative Support Scheme For A Sustainable Music Ecosystem

Uzávěrka

30. 9. 2020

Číslo výzvy

EAC/S15/2020

Neaktivní

Evropský hudební sektor patří mezi kulturní oblasti, které byly nejvíce zasažené koronavirovou krizí. Pro okamžitou pomoc byla spuštěna nouzová řešení, nová výzva Kreativní Evropy se ale soustředí na dlouhodobou obnovu sektoru, a to udržitelným způsobem reagujícím na nové trendy. Výzva patří pod iniciativu Music Moves Europe a podpořit má zelenou, digitální a pružnou obnovu evropského hudebního ekosystému.

Informace o výzvě:

  • Evropská komise vybere jedno konsorcium, které navrhne a bude řídit režim podpory rozdělující granty příjemcům z hudebního sektoru.
  • Žadateli mohou být veřejné nebo soukromé organizace (ziskové i neziskové), mezinárodní organizace nebo konsorcia tvořená alespoň dvěma členy.
  • Rozpočet pro tuto výzvu byl stanoven na 2,5 milionu eur.
  • Finanční příspěvek z EU nesmí přesáhnout 90 % celkových uznatelných nákladů.
  • Výsledky výzvy budou k dispozici do listopadu 2020, aby mohli příjemci čerpat finance co nejdříve (už v roce 2021).

Bližší informace a všechny potřebné dokumenty najdete zde.

 

 

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter