Zavřít

Kina jako inovační huby pro místní komunity

Uzávěrka

21. 8. 2020

Číslo výzvy

CNECT/i.3/2020/2738010

Neaktivní

Výzva Evropské komise s celkovým rozpočtem 1,5 mil. eur je přípravnou akcí (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreativní Evropa), jejímž záměrem je vytvořit z kin (zejména v oblastech s omezenou kulturní infrastrukturou a oblastech silně zasažených pandemií COVID-19) inovativní kulturní centra (hubs). Žádat mohou ve spolupráci s alespoň jedním kinem také kulturní organizace, které v rámci své činnosti nabízí filmové projekce a doprovodný program. 

Finanční podpora je určena pro:

 • přeshraniční projekty spolupráce mezi provozovateli kin i mezi kiny, VOD platformami a dalšími kulturními organizacemi
 • programování evropského obsahu (min. 60 %) různých žánrů a formátů (celovečerní filmy, TV seriály, animace, dokumenty, krátké filmy, VR ad.)
 • vzdělávací aktivity (debaty, workshopy, vč. online) týkající se filmu, nových audiovizuálních technologií nebo dalších kulturních aktivit
 • inovativní aktivity reflektující důsledky pandemické krize a oživující zážitek návštěvy v kině jak v reálném, tak virtuálním prostředí (např. ve spolupráci s VOD platformami)
 • propagační a komunikační aktivity spojené s projektem
 • vytváření sítí a výměna zkušeností

Za jakých podmínek? 

 • žadatelem může být konsorcium alespoň 3 partnerů z alespoň 3 různých členských zemí EU, z nichž min. jeden je provozovatel kina
 • začátek projektu by měl být mezi listopadem 2020 a březnem 2021, trvání projektu max. 18 měsíců

Kolik peněz je možné získat? 

 • max. 70 % celkových uznatelných nákladů
 • max. výše grantu 500 000 EUR

Co se v žádosti hodnotí? 

 • inovativnost projektu
 • kvalita a rozmanitost programování (žánry, země)
 • přeshraniční spolupráce
 • dopad na zlepšení kulturního života místní komunity
 • kvalita aktivit, jejich relevance pro budování a vzdělávání publika, potenciál pro jejich udržitelnost po skončení financování projektu
 • kvalita organizačního týmu, partnerství a výměna zkušeností mezi partnery

Žádosti musejí být poslány do data uzávěrky jak v elektronické podobě na email cnect-cinema-hubs@ec.europa.eu, tak v tištěné podobě poštou.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter