Zavřít

Music Education And Learning

Uzávěrka

30. 4. 2020

Číslo výzvy

EAC/S53/2019

Aktivní

Iniciativa programu Kreativní Evropa s názvem Music Moves Europe vyhlašuje novou výzvu s názvem Music Education And Learning, jejímž obecným cílem je identifikovat a podpořit alespoň 8 inovativních projektů v oblasti hudebního vzdělávání a učení díky spolupráci hudebního a vzdělávacího sektoru. Výzva je zaměřena na práci s cílovou skupinou dětí ve věku 6–14 let.

Návrhy projektů by měly přispět k obecnému cíli, který zahrnuje tyto specifické cíle:

  1. Podporovat spolupráci mezi neformálním vzděláváním a hudebním sektorem s cílem posílit sociální inkluzi, tzn. zpřístupnit hudbu znevýhodněným dětem či komunitám.
  2. Rozvoj projektu malého rozsahu s jasnou evropskou přidanou hodnotu, který přispěje k výměně zkušeností a přenosu znalostí do podobných projektů v jiných zemích.

Přípravné aktivity „Music Moves Europe: Boosting European diversity and talent“ mají razit cestu sektorální podpoře hudby jako nového elementu programu Kreativní Evropa po roce 2020.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter