Zavřít

Music Education And Learning

Uzávěrka

6. 4. 2020

Číslo výzvy

EAC/S53/2019

Aktivní

Iniciativa programu Kreativní Evropa s názvem Music Moves Europe vyhlašuje novou výzvu s názvem Music Education And Learning, jejímž obecným cílem je identifikovat a podpořit alespoň 8 inovativních projektů v oblasti hudebního vzdělávání a učení díky spolupráci hudebního a vzdělávacího sektoru. Výzva je zaměřena na práci s cílovou skupinou dětí ve věku 6–14 let.

Hudební vzdělávání může být prospěšné mnoha způsoby, záběr této výzvy je ale limitován na projekty, které přispívají k sociální inkluzi – tedy takové, které umožní dětem přístup k hudebnímu vzdělávání a učení, na něž by jinak nedosáhly. Sociální inkluze znamená v tomto kontextu poskytnutí nezbytné podpory všem studentům na základě jejich individuálních potřeb, včetně dětí se speciálními potřebami, ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí nebo z prostředí ovlivněného migrací.

Cílem výzvy je otestovat menší projekty s evropskou dimenzí.

Přípravné aktivity „Music Moves Europe: Boosting European diversity and talent“ mají razit cestu sektorální podpoře hudby jako nového elementu programu Kreativní Evropa po roce 2020.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter